• aftelkalender »
  • privacy

  • Logo-right

    privacy

    Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van de diensten van aftelkalender.nl krijgt aftelkalender.nl de beschikking over een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam, adres,  ip- en e-mailadres.
    Aftelkalender.nl gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de aangeboden diensten en producten. Aftelkalender.nl behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor om bij bevoegde autoriteiten aangifte te doen of melding te maken van gegevens of inhoud waarvan het gebruik mogelijk strafbaar is of die mogelijk samenhangt met een (vermoedelijk) gepleegd strafbaar feit.

    De algemene voorwaarden die na registratie op onze website van toepassing zijn kunt u hier vinden.